Стъклофибърна мрежа

Елемент от топлоизолационна система сертифицирана по ETAG 004
Стъклофибърна мрежа за армиране на шпакловъчния слой при топлоизолационни системи и други заздравяващи шпакловки

Продукт, част от система с Европейска техническа оценка