EPS плоскости – фасаден стиропор

Съгласно изискванията на БДС EN 13163:2012
Топлоизолационни плоскости от експандиран полистирен
Елемент от топлоизолационна система сертифицирана по ETAG 004

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт 13163 Продукт, част от система с Европейска техническа оценка Продукт за вътрешно и външно приложение Продукт, устойчив на климатични условия