Дюбел с пирон за тухла

PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости

Продукт, част от система с Европейска техническа оценка