Top Mix Thermo – сива шпакловка за EPS

Съгласно изискванията на БДС EN 13499:2004
Лепило-шпакловъчна смес за топлоизолационни плоскости

Продукт за вътрешно и външно приложение Продукт, устойчив на климатични условия