Top Mix Лепило за плочки – циментово лепило за вътрешно приложение

Клас C1T – Съгласно изискванията на БДС EN 12004:2007+A1:2012
Нормалновтвърдяващо циментово лепило с намалено плъзгане за вътрешно приложение

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт C1T Продукт за вътрешно приложение