Нов

Лепила за керамични, каменни настилки и облицовки

Terazid CT-110 – лепило за стъклокерамика

Нов

Лепила за керамични, каменни настилки и облицовки

Теразид Triomax – лепило за плочки за вътрешно приложение

Лепила за керамични, каменни настилки и облицовки

Trio Gel 440 – Подобрено контактно лепило

Лепила за керамични, каменни настилки и облицовки

Trio Gel 770 – Еластично контактно лепило

Нов

Лепила за керамични, каменни настилки и облицовки

Fugarid Standard – фугираща смес на циментова основа

Нов

Лепила за керамични, каменни настилки и облицовки

Fugarid Premium Max – фугираща смес на циментова основа

Нов

Лепила за керамични, каменни настилки и облицовки

Fugarid Economy – Фугираща смес за вътрешно приложение

Специални лепила и добавки за бетон

Terazid Oxi Color – сухи оксидни пигменти

Двукомпонентни продукти

2К Glass Finish

Двукомпонентни продукти

Diakora Epoxi Interior

Двукомпонентни продукти

Hard Top PU200