NIVELOR Maxi Top – Саморазливен под за дебелини до 20 мм

Клас C25F7B2,0A22 – Съгласно изискванията на БДС EN 13813:2003
Саморазливна подова замазка за подравняване от 2 до 20 мм

ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН
Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт 13813 c25-f7-b2-0-a22 Продукт за вътрешно приложение