Nivelor CS-20 – Циментово-сулфатен под за дебелини до 100 мм

Клас C20F6B1,5 – Съгласно изискванията на БДС EN 13813:2003
Саморазливна циментово-сулфатна подова замазка за вътрешно приложение

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт 13813 c20-f6-b-1-5 Продукт за вътрешно приложение