Nivelor Max 20C – Калциево-сулфатен под за дебелини до 100 мм

Клас C20F5B1,5 – Съгласно изискванията на БДС EN 13813:2003
Саморазливна калциево-сулфатна подова замазка за вътрешно приложение

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт 13813 c20-f5-b-1-5 Продукт за вътрешно приложение