Хидроизолации

Aqua Block

Нов

Лепила за керамични, каменни настилки и облицовки

Terazid T345 – лепило за фаянс за вътрешно приложение

Нов

Лепила за керамични, каменни настилки и облицовки

Super Flex T520 – гъвкаво лепило за плочки за външно приложение

Нов

Лепила за керамични, каменни настилки и облицовки

Flexible Plus T530.S1 – еластично лепило за плочки

Лепила за керамични, каменни настилки и облицовки

Trass T540.S1 – Еластично трасово лепило

Нов

Лепила за керамични, каменни настилки и облицовки

Flexible Maxi T600 – подобрено силно-еластично лепило за плочки