AquaCool Reflect – UV-устойчива светлоотразяваща хидроизолационна смес

Съгласно изискванията на БДС EN 1504-2
Еластична светлоотразяваща хидроизолация

Категория:
ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН
Продукт без летливи органични съединения Продукт без съдържание на разтворители Продукт с хидроизолационни свойства Продукт, готов за употреба Продукт, устойчив на ултравиолетови лъчи