Latex SBR 200 – латексова добавка за подобряване на циментови смеси

Продукт без съдържание на разтворители