C-200 – Водоразтворимо поливинилацетатно лепило

Водоразтворимо поливинилацетатно лепило с широко приложение C-200

Категория:
Продукт без съдържание на разтворители Продукт без летливи органични съединения Продукт, готов за употреба