Циментова замазка CM-15 Rapid Set

Клас C20F5B2,0A22 – Съгласно изискванията на БДС EN 13813:2003
Бързовтвърдяваща циментова подова замазка

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт c20-f5-b2-0-a22 Продукт за вътрешно и външно приложение