Power Mix Лепило за плочки

Клас C1 – Съгласно изискванията на БДС EN 12004:2007+A1:2012
Нормалновтвърдяващо циментово лепило за вътрешно приложение

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт Клас на продукта Продукт за вътрешно приложение