Х-ТОP 2000 – Машинна гипсова мазилка

Съгласно изискванията на БДС EN 13279-1:2008
Висококачествена машинна гипсова мазилка за вътрешно приложение

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт 13279 Продукт за вътрешно приложение Продукт, съвместим със силозните системи на Теразид