Drysheet – Фина интериорна шпакловка

Съгласно изискванията на БДС EN 14496:2017
Фина шпакловка за вътрешно приложение

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт 14496 Продукт за вътрешно приложение