ТЕРАЗИД е първият български производител с европейски сертификат за топлоизолационна система

ТЕРАЗИД ЕООД е първият български производител, който получава Европейска техническа оценка (ETA) за своя система за фасадна топлоизолация. Сертификатът се издава на база задълбочено изпитване на продуктите по единично и в система от акредитирана за целта европейска лаборатория, част от ЕОТА.
Европейската организация за технически одобрения (EOTA) се състои от одобряващи органи от държавите-членки, участващи в Споразумението за Европейското икономическо пространство, които са упълномощени да издават Европейски технически оценки (European technical assessment – ЕТA). EOTA работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия, Европейската асоциация за свободна търговия, Европейския комитет по стандартизация, Европейските търговски асоциации и индустриални организации, които също присъстват и като наблюдатели на различните нива в ЕОТА.
Всеки строителен продукт, притежаващ ETA и отговарящ на условията за съответствие с разпоредбите, може да носи маркировката “CE” и може да бъдат пуснат на пазара във всяка една от тези страни членки на Европейското икономическо пространство. Европейска техническа оценка (ETA), за даден строителен продукт, е положителна техническа оценка на годността му за определена употреба. Тя се издава въз основа на съответствието на този продукт с шестте съществени изисквания, както е посочено в „Директивата за строителните продукти” и конкретно за строително-монтажните работи, в които продуктът се използва.
„За получаването на Европейска техническа оценка (ETA) на топлоизолационната ни система бяха направени сериозни изпитвания на специално изготвени модели от продуктите в продължение на близо година. Екперти от ЕОТА дойдоха, за да одитират производствените процеси на място”, коментира инж.Велин Александров, мениджър продажби в ТЕРАЗИД ЕООД. Усилията обаче си заслужават, защото този сертификат поставя топлоизолационната система на ТЕРАЗИД на едно конкурентно стъпало с всички европейски марки не само в България, но в почти всички страни от Европейския съюз, допълва той.
Така ТЕРАЗИД ЕООД прави и своята сериозна заявка за разрастване към нови европейски пазари. Досега утвърденият български производител на лепила, мазилки и топлоизолационни материали има установен успешни контакти в съседни балкански държави, като Гърция, Косово и Македония.

Ние използваме бисквитки. Когато посещавате уеб сайта ни, бисквитките ще бъдат съхранени на компютъра ви. За повече информация, моля разгледайте нашата политика за поверителност.
Последната актуализация на политиката за поверителност е на 11.01.2023