Пропуски и грешки, които може да компрометират топлоизолацията

На почти всеки от нас вече му се е случвало да избира материали и майстори за поставяне на топлоизолация на нова сграда или на стария апартамент. Ако обаче все още ви предстоят топлоизолационни дейности, прочетете следващия материал.Може да ви спести средства и главоболия още на следващата година след монтажа на топлоизолационната система.

Но преди да се спрем на потенциалните пропуски и проблеми, нека да припомним кои са основните правила за постигане на нискоенергийна или пасивна сграда, които би следвало да знае всеки инвеститор:
• Необходим му е изготвен от специалисти проект за енергийна ефективност на сградата, в който е изчислена необходимата дебелина на топлоизолационния материал според конкретните климатични условия на местността.
• След изпълнението на сградата е необходимо да бъде извършено енергийно обследване, с което да се доказват заложените в проекта параметри.
• За постигане на максимален ефект и комфорт на обитаване е важна не само е изолацията на обвивката на сградата – фасадата, но и дограмата, и покрива.
• Не на последно място, е и използването на качествени, сертифицирани материали, в указаната последователност и при спазване на указанията и технологичните времена, посочени от производителя.
• Не е желателно използването на материали от различни производители, тъй като съществува риск те да не са със съвместими физико-химически показатели и качество, което води до намаляване живота на изпълнената топлоизолация и до по-нисък ефект от топлоизолирането.
Детайлна информация за това какви са стъпките и особеностите при полагането на топлоизолационна система с EPS може да намерите в инструкциите за полагане на топлоизолационна система „Теразид“..

След като споменахме накратко основните моменти при планирането на топлоизолационните дейности, нека да се спрем и на грешките при изпълнение на топлоизолациите и породени от тях дефекти.

Много често пренебрегван момент преди започване на дейностите по монтажа на топлоизолацията е подготовката на основата или работата при влажна основа. Според нейното състояние може да се наложи отстраняване на нестабилни участъци, почистване от прах и мазни петна.

Ето че майсторите вече са на обекта и започват монтажа на топлоизолационните плоскости. А уверихте ли се дали доставените материали са предназначени именно за лепене на EPS, а не на плочки например? Други често срещани грешки на този етап са:
• Използване на недостатъчно количество лепило. Неслучайно производителите посочват приблизителна разходна норма за всеки от продуктите.
• Неправилното нанасяне на лепилната смес върху плочите. Както сте имали възможност да прочетете в инструкцията за монтаж на топлоизолационната система «Теразид», има съществена разлика между начина на лепене на топлоизолационните плочи върху тухлена зидария и измазана фасада например.
• Реакция на несъвместимост между лепилото и стари фасадни покрития или лепила.
• Неспазване на технологията на приготвяне на лепилото. С риск да се повторим, пак ще споменем, че пълната информация за приготвянето и нанасянето на всеки продукт е детайлно описана както на неговата опаковка, така и в Технологичната карта на продукта.

А за какво трябва да внимаваме по отношение на топлоизолационните плочи от EPS?
o Неправилно складиране и съхранение на изолационния материал – те са чувствителни на UV-лъчи. Ето защо не е добре да оставяте фасадата за дълъг период от време с монтирани EPS плоскости, без те да са защитени от шпакловъчен слой и фасадна мазилка или боя.
o Неправилно разминаване на фугите между съседните плочи в два, разположени един над друг редове.
o Пропуснато е диагоналното армиране в ъглите на отворите – врати и прозорци. Тогава не се учудвайте на появилите се впоследствие пукнатини на фасадата.
o Неправилно закрепване или неправилен подбор на дюбелите за съответната основа. Имайте предвид, че при тухлена зидария на нова сграда минималната дължина за дюбела, за да изпълнява своята функция, е 5 см + дебелината на топлоизолационния материал (при 1 см лепилен слой). При по-дебел пласт лепило, хастарна мазилка или други слоеве топлоизолация се увеличава респективно и дължината на дюбела.
o Неправилно армиране на шпакловката. Поставянето на мрежата без да е нанесен шпакловъчен слой „на гребен” под нея може да доведе до отлепване на мрежата с всички последващи слоеве.
o Наличие на гънки, поради недостатъчно добро опъване на мрежата.
o Неспазване на изискването за припокриване на съседните ивици.
o Не се запълват или се запълват неправилно фугите около рамката на прозорци и други отвори.

Ето какви са най-често срещани грешки при изпълнението на финишния, защитен слой на топлоизолационната система
o Не е извършено предварително грундиране на шпакловката.
o Нарушен е технологичният цикъл при нанасяне на шпакловката, например неспазено технологично време след приключване на шпакловката и преди полагането на външната декоративна мазилка.
o Ръбовете не са защитени с профили от неръждаем материал с мрежа или PVC профил с мрежа. Тяхното поставяне е задължително и при ръбовете на отворите – врати и прозорци
o Не са поставени по всички хоризонтални ръбове (на цокъла и над прозорците) водооткапващи профили, които предпазват от навлизане на влага в слоевете на топлоизолационната система.
o Работа при неподходящи атмосферни условия – високи летни температури с директно слънчево греене, ниски температури (минималната температура за работа е над +50С), валежи или очаквани такива, както и при трайни мъгли. Всичко това нарушава правилния процес на полимеризацията на финишния слой и може да компрометира качествата на мазилката.
o Използване на мазилка на циментова основа без да е защитена с фасадна боя – тя не притежава нужните водоотблъскващи свойства и позволява навлизането на влага в долните слоеве на системата. Наред с това при този вид мазилка няма възможност за тониране с гарантирана устойчивост на цветовете във времето. А никой от нас не би искал още след първата зима да види фасадата си на петна и вадички от отмити пигменти.

Това, разбира се, не са всички възможни грешки и пропуски при изпълнението на топлоизолационна система. Опитахме се да подберем най-често срещаните и за съжаление и с най-видими последици във времето.

В заключение бихме искали още веднъж да обърнем внимание и на факта, че работата със сертифицирани материали понякога оскъпява изпълнението, но оскъпяването на една сградата с добре изпълнена топлоизолация е възвръщаемо във времето.

Ние използваме бисквитки. Когато посещавате уеб сайта ни, бисквитките ще бъдат съхранени на компютъра ви. За повече информация, моля разгледайте нашата политика за поверителност.
Последната актуализация на политиката за поверителност е на 11.01.2023