Пропуски и грешки, които може да компрометират топлоизолацията

На почти всеки от нас вече му се е случвало да избира материали и майстори за поставяне на топлоизолация на нова сграда или на стария апартамент. Ако обаче все още ви предстоят топлоизолационни дейности, прочетете следващия материал.Може да ви спести средства и главоболия още на следващата година след монтажа на топлоизолационната система.

Но преди да се спрем на потенциалните пропуски и проблеми, нека да припомним кои са основните правила за постигане на нискоенергийна или пасивна сграда, които би следвало да знае всеки инвеститор:
• Необходим му е изготвен от специалисти проект за енергийна ефективност на сградата, в който е изчислена необходимата дебелина на топлоизолационния материал според конкретните климатични условия на местността.
• След изпълнението на сградата е необходимо да бъде извършено енергийно обследване, с което да се доказват заложените в проекта параметри.
• За постигане на максимален ефект и комфорт на обитаване е важна не само е изолацията на обвивката на сградата – фасадата, но и дограмата, и покрива.
• Не на последно място, е и използването на качествени, сертифицирани материали, в указаната последователност и при спазване на указанията и технологичните времена, посочени от производителя.
• Не е желателно използването на материали от различни производители, тъй като съществува риск те да не са със съвместими физико-химически показатели и качество, което води до намаляване живота на изпълнената топлоизолация и до по-нисък ефект от топлоизолирането.
Детайлна информация за това какви са стъпките и особеностите при полагането на топлоизолационна система с EPS може да намерите в инструкциите за полагане на топлоизолационна система „Теразид“..

След като споменахме накратко основните моменти при планирането на топлоизолационните дейности, нека да се спрем и на грешките при изпълнение на топлоизолациите и породени от тях дефекти.

Много често пренебрегван момент преди започване на дейностите по монтажа на топлоизолацията е подготовката на основата или работата при влажна основа. Според нейното състояние може да се наложи отстраняване на нестабилни участъци, почистване от прах и мазни петна.

Ето че майсторите вече са на обекта и започват монтажа на топлоизолационните плоскости. А уверихте ли се дали доставените материали са предназначени именно за лепене на EPS, а не на плочки например? Други често срещани грешки на този етап са:
• Използване на недостатъчно количество лепило. Неслучайно производителите посочват приблизителна разходна норма за всеки от продуктите.
• Неправилното нанасяне на лепилната смес върху плочите. Както сте имали възможност да прочетете в инструкцията за монтаж на топлоизолационната система «Теразид», има съществена разлика между начина на лепене на топлоизолационните плочи върху тухлена зидария и измазана фасада например.
• Реакция на несъвместимост между лепилото и стари фасадни покрития или лепила.
• Неспазване на технологията на приготвяне на лепилото. С риск да се повторим, пак ще споменем, че пълната информация за приготвянето и нанасянето на всеки продукт е детайлно описана както на неговата опаковка, така и в Технологичната карта на продукта.

А за какво трябва да внимаваме по отношение на топлоизолационните плочи от EPS?
o Неправилно складиране и съхранение на изолационния материал – те са чувствителни на UV-лъчи. Ето защо не е добре да оставяте фасадата за дълъг период от време с монтирани EPS плоскости, без те да са защитени от шпакловъчен слой и фасадна мазилка или боя.
o Неправилно разминаване на фугите между съседните плочи в два, разположени един над друг редове.
o Пропуснато е диагоналното армиране в ъглите на отворите – врати и прозорци. Тогава не се учудвайте на появилите се впоследствие пукнатини на фасадата.
o Неправилно закрепване или неправилен подбор на дюбелите за съответната основа. Имайте предвид, че при тухлена зидария на нова сграда минималната дължина за дюбела, за да изпълнява своята функция, е 5 см + дебелината на топлоизолационния материал (при 1 см лепилен слой). При по-дебел пласт лепило, хастарна мазилка или други слоеве топлоизолация се увеличава респективно и дължината на дюбела.
o Неправилно армиране на шпакловката. Поставянето на мрежата без да е нанесен шпакловъчен слой „на гребен” под нея може да доведе до отлепване на мрежата с всички последващи слоеве.
o Наличие на гънки, поради недостатъчно добро опъване на мрежата.
o Неспазване на изискването за припокриване на съседните ивици.
o Не се запълват или се запълват неправилно фугите около рамката на прозорци и други отвори.

Ето какви са най-често срещани грешки при изпълнението на финишния, защитен слой на топлоизолационната система
o Не е извършено предварително грундиране на шпакловката.
o Нарушен е технологичният цикъл при нанасяне на шпакловката, например неспазено технологично време след приключване на шпакловката и преди полагането на външната декоративна мазилка.
o Ръбовете не са защитени с профили от неръждаем материал с мрежа или PVC профил с мрежа. Тяхното поставяне е задължително и при ръбовете на отворите – врати и прозорци
o Не са поставени по всички хоризонтални ръбове (на цокъла и над прозорците) водооткапващи профили, които предпазват от навлизане на влага в слоевете на топлоизолационната система.
o Работа при неподходящи атмосферни условия – високи летни температури с директно слънчево греене, ниски температури (минималната температура за работа е над +50С), валежи или очаквани такива, както и при трайни мъгли. Всичко това нарушава правилния процес на полимеризацията на финишния слой и може да компрометира качествата на мазилката.
o Използване на мазилка на циментова основа без да е защитена с фасадна боя – тя не притежава нужните водоотблъскващи свойства и позволява навлизането на влага в долните слоеве на системата. Наред с това при този вид мазилка няма възможност за тониране с гарантирана устойчивост на цветовете във времето. А никой от нас не би искал още след първата зима да види фасадата си на петна и вадички от отмити пигменти.

Това, разбира се, не са всички възможни грешки и пропуски при изпълнението на топлоизолационна система. Опитахме се да подберем най-често срещаните и за съжаление и с най-видими последици във времето.

В заключение бихме искали още веднъж да обърнем внимание и на факта, че работата със сертифицирани материали понякога оскъпява изпълнението, но оскъпяването на една сградата с добре изпълнена топлоизолация е възвръщаемо във времето.