WD-4 лепило за дърво

Клас D4 – Съгласно изискванията на БДС EN 204:2016
Поливинилацетатно лепило клас D4

Категория: