Metazid – сух продукт за приготвяне на лепилни разтвори за тапети

Сух продукт за приготвяне на лепилни разтвори за тапети и други хартиени и текстилни покрития

Категория:
Продукт за вътрешно приложение