Power Mix Структурна мазилка

Съгласно изискванията на БДС EN 998-1:2010
Бяла структурна мазилка на минерална основа

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт 998-1 Продукт за вътрешно и външно приложение Продукт, устойчив на климатични условия