Gipsit – Гипсово лепило

Съгласно изискванията на БДС EN 12860:2003
Висококачествено гипсово лепило

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт 12860 Продукт за вътрешно приложение