Европейската техническа оценка за топлоизолационни системи е гаранция за безкомпромисно качество

www.izolacii.eu

Инж. Александров, наскоро ТЕРАЗИД ЕООД получи Европейска техническа оценка за топлоизолационните си системи. Обяснете какво представлява тя.
Европейската техническа оценка или European Technical Assessment (ETA) е сертификат за продукт или система от продукти, който се издава след задълбочени изследвания и тестове на продуктите, съгласно ETAG 004. Одобението се издава въз основа на съответствието на този продукт или група продукти с шестте съществени изисквания, посочени в „Директивата за строителните продукти 89/106/ЕО” и конкретно за строително-монтажните работи, в които продуктът се използва.
Организациите, които имат право да издават такъв сертификат са акредитирани и работят в тясно сътрудничество с Европейската комисия, Европейската асоциация за свободна търговия, Европейския комитет по стандартизация, Европейските търговски асоциации и индустриални организации. За съжаление въпреки, че България е член на Европейския съюз, ние нямаме акредитирана организация, която има право да издава подобен вид сертификати.
За да получим Европейска техническа оценка за топлоизолационните системи на ТЕРАЗИД, ние работихме в сътрудничество с чешка лаборатория в продължение на близо 12 месеца. И не без гордост мога да заявя, че ТЕРАЗИД ЕООД е първият български производител, получили Европейско техническо одобрение за топлоизолационната си система.

Кои са продуктите, които включват сертифицираните системи на ТЕРАЗИД?
Подложихме на изпитване и сертификация цялостната топлоизолационна система на ТЕРАЗИД, която преди близо 10 години сертифицирахме съгласно всички хармонизирани с ЕС изисквания на БДС. Елементите на интегрираната система са лепило и шпакловка за топлоизолационни плоскости ТЕРМОЗИД, експандиран полистирол (EPS-F) с контролирана плътност, универсален грунд за мазилки ТЕРАЗИД G-33, както и всички необходими аксесоари за здравина и устойчивост на системата – армираща мрежа, дюбели, ъглови профили… Особеното за издадената оценка (ETA) е, че системата може да бъде завършена с всяка една от 4-те декоративни фасадни мазилки на ТЕРАЗИД – полимерната ДЕКОРИТ, силикатната СИЛИКАТ, силиконовата СИКОЛИТ и новата наномазилка НАНОМАКС.

Как протича сертификацията на едно производство?
Вече споменах, че издаването на оценката не става никак лесно. За всеки един от изброените продукти бяха изпратени мострени количества в акредитирана лаборатория в Чехия. Там техни експерти тестват продуктите на различни етапи, в различни състояния и при различни условия. Материалите се поставят в екстремни атмосферни условия, преминават цикли на замразяване и нагряване, така че да се симулира въздействие за период от десетки години. Особено внимание се обръща на устойчивостта на финишните покрития на механични въздействия от удар и на устойчивостта на цветовете при излагане на UV лъчи.
След като нашите продуктите преминаха успешно лабораторните тестовете по отделно и в система, последва посещение на екип от експерти в завода на ТЕРАЗИД в София. Тяхната задача беше да одитират производствената ни база и да се убедят, че поточните линии и производствените процеси отговарят на техническите изисквания.

Какви са предимствата на компаниите, които притежават сертификат ЕТА?
Европейската техническа оценка е важна сама по себе си, защото тя гарантира безкомпромисно качество както на отделните продукти, така и отличните свойства и устойчивостта на цялата топлоизолационна система. Наред с това този сертификат поставя топлоизолационната система на ТЕРАЗИД на едно конкурентно стъпало с всички европейски марки не само в България.
Така ТЕРАЗИД ЕООД прави и своята сериозна заявка за разрастване към нови европейски пазари. Досега усилията ни бяха насочени към разработване на пазарите в съседни балкански държави, като Гърция, Косово и Македония. Сертификатът ЕТА ни дава възможност да бъдем конкурентоспособни спрямо всички производители на общия Европейски пазар.

Ние използваме бисквитки. Когато посещавате уеб сайта ни, бисквитките ще бъдат съхранени на компютъра ви. За повече информация, моля разгледайте нашата политика за поверителност.
Последната актуализация на политиката за поверителност е на 11.01.2023