Европейската техническа оценка за топлоизолационни системи е гаранция за безкомпромисно качество

www.izolacii.eu

Инж. Александров, наскоро ТЕРАЗИД ЕООД получи Европейска техническа оценка за топлоизолационните си системи. Обяснете какво представлява тя.
Европейската техническа оценка или European Technical Assessment (ETA) е сертификат за продукт или система от продукти, който се издава след задълбочени изследвания и тестове на продуктите, съгласно ETAG 004. Одобението се издава въз основа на съответствието на този продукт или група продукти с шестте съществени изисквания, посочени в „Директивата за строителните продукти 89/106/ЕО” и конкретно за строително-монтажните работи, в които продуктът се използва.
Организациите, които имат право да издават такъв сертификат са акредитирани и работят в тясно сътрудничество с Европейската комисия, Европейската асоциация за свободна търговия, Европейския комитет по стандартизация, Европейските търговски асоциации и индустриални организации. За съжаление въпреки, че България е член на Европейския съюз, ние нямаме акредитирана организация, която има право да издава подобен вид сертификати.
За да получим Европейска техническа оценка за топлоизолационните системи на ТЕРАЗИД, ние работихме в сътрудничество с чешка лаборатория в продължение на близо 12 месеца. И не без гордост мога да заявя, че ТЕРАЗИД ЕООД е първият български производител, получили Европейско техническо одобрение за топлоизолационната си система.

Кои са продуктите, които включват сертифицираните системи на ТЕРАЗИД?
Подложихме на изпитване и сертификация цялостната топлоизолационна система на ТЕРАЗИД, която преди близо 10 години сертифицирахме съгласно всички хармонизирани с ЕС изисквания на БДС. Елементите на интегрираната система са лепило и шпакловка за топлоизолационни плоскости ТЕРМОЗИД, експандиран полистирол (EPS-F) с контролирана плътност, универсален грунд за мазилки ТЕРАЗИД G-33, както и всички необходими аксесоари за здравина и устойчивост на системата – армираща мрежа, дюбели, ъглови профили… Особеното за издадената оценка (ETA) е, че системата може да бъде завършена с всяка една от 4-те декоративни фасадни мазилки на ТЕРАЗИД – полимерната ДЕКОРИТ, силикатната СИЛИКАТ, силиконовата СИКОЛИТ и новата наномазилка НАНОМАКС.

Как протича сертификацията на едно производство?
Вече споменах, че издаването на оценката не става никак лесно. За всеки един от изброените продукти бяха изпратени мострени количества в акредитирана лаборатория в Чехия. Там техни експерти тестват продуктите на различни етапи, в различни състояния и при различни условия. Материалите се поставят в екстремни атмосферни условия, преминават цикли на замразяване и нагряване, така че да се симулира въздействие за период от десетки години. Особено внимание се обръща на устойчивостта на финишните покрития на механични въздействия от удар и на устойчивостта на цветовете при излагане на UV лъчи.
След като нашите продуктите преминаха успешно лабораторните тестовете по отделно и в система, последва посещение на екип от експерти в завода на ТЕРАЗИД в София. Тяхната задача беше да одитират производствената ни база и да се убедят, че поточните линии и производствените процеси отговарят на техническите изисквания.

Какви са предимствата на компаниите, които притежават сертификат ЕТА?
Европейската техническа оценка е важна сама по себе си, защото тя гарантира безкомпромисно качество както на отделните продукти, така и отличните свойства и устойчивостта на цялата топлоизолационна система. Наред с това този сертификат поставя топлоизолационната система на ТЕРАЗИД на едно конкурентно стъпало с всички европейски марки не само в България.
Така ТЕРАЗИД ЕООД прави и своята сериозна заявка за разрастване към нови европейски пазари. Досега усилията ни бяха насочени към разработване на пазарите в съседни балкански държави, като Гърция, Косово и Македония. Сертификатът ЕТА ни дава възможност да бъдем конкурентоспособни спрямо всички производители на общия Европейски пазар.