ТЕРАЗИД ЕООД отчита 31% ръст на продажбите

Дружеството инвестира над 1,3 млн. лв. в нови технологии и производства през 2007 г.

Отлични финансови резултати от началото на годината отчете българският производител на лепила, мазилки и топлоизолационни материали ТЕРАЗИД ЕООД.

Тази година, заради ниските температури и дъждовете, строителните фирми започнаха активна работа едва през април. Въпреки тези неблагоприятни фактори за първите четири месеца на 2008 година ТЕРАЗИД отчита 31% повече продажби в сравнение със същия период на миналата година – когато активният строителен сезон стартира още през февруари.

Управителят Росен Станков очаква възходящата тенденция в търсенето на продукти с марката ТЕРАЗИД да се запази и за 2008 година (дружеството да увеличи продажбите си с 20-25% в сравнение с предходната година).

За поредна година ТЕРАЗИД е увеличила сериозно обема на пласираната продукция и спрямо 2006 се наблюдава ръст от над 20%. Така от 2003 година насам обемът на производството на дружеството е нараснал близо 4 пъти.

Сериозен принос за постоянната възходяща тенденция в това отношение има производството на силикатни, силиконови и полимерни фасадни мазилки. Само през 2007 година с декоративните мазилки с марка ТЕРАЗИД са изпълнени над 740 000 м² фасади в цялата страна.

През миналата година ТЕРАЗИД ЕООД инвестира сериозни средства и технологии за повишаване на производителността на поточните линии и качеството на продукцията. Инвестициите в дълготрайни материални активи за 2007 година възлизат на близо 1,3 млн. лв. Част от средствата бяха насочени към изграждането на база и закупуване на 3-тонни силози за циментови лепила и шпакловки.

Транспортирането на материали и работата със силози на строителните обекти все още е слабо позната практика в България. Този метод на работа обаче е широко използван по цял свят, защото спестява време и улеснява строителните фирми като намалява значително, от една страна, ръчния труд, от друга – строителните отпадъци, обяснява нововъведението Росен Станков и прогнозира, че това допълнително ще увеличи пазарния дял на продуктите с марка ТЕРАЗИД.

Изминалата година беше ползотворна за ТЕРАЗИД не само във финансово отношение. Стремежът към внедряване на нови технологии и добри практики, както и активната социална отговорност на дружеството го наредиха сред най-силните марки на българския пазар, определени от Business Superbrands.