Росен Станков, управител на ТЕРАЗИД и председател на СПССС: Българските производители се стремят към максимално високо качество

Как ще се адаптират българските фирми, произвеждащи сухи строителни смеси към европейските критерии на пазара?

Ние сме добри производители, стремим се към максимални качества както в производството, така и в мениджмънта. Всеки от членовете на Сдружението притежава сертификат за качество ISO, има разработени системи за контрол на качеството, постоянно се изпитват съществуващи и се разработват нови продукти, които да отговарят на нуждите на клиентите не само на българския, но и на европейския пазар. Наред със сертифицирането по отношение на качество, безопасност, околна среда, членовете на Сдружението привеждат в съответствие с европейските стандарти и своите опаковки, което е заявление за тяхното активно присъствие на новите европейски пазари.

Имате ли вече делови контакти със свои европейски партньори?
Още преди да стане България реален член на ЕС, ние вече устновихме първите си бизнес партньорства с различни европейски компании и структури. В тази посока тепърва ще разгръщаме възможностите на Сдружението.

Имате ли достатъчно лостове за въздействие върху националните структури, определящи икономическата политика на страната?
Като партньори с основните структури и ведомства – държавни, стопански и търговски, сме пълноправен партньор по всички основни и важни въпроси. Например, ние сме колективен член на Съюза за стопанска инициатива, активен участник в изработването на Закона за браншовите организации. И не само – участието ни в съвместни проекти с общините ни поставят на възлово място в реализацията на различни социални проекти. Бъдещето ще покаже жизнеспособността и практическата полза от съществуването на СПССС.

Ние използваме бисквитки. Когато посещавате уеб сайта ни, бисквитките ще бъдат съхранени на компютъра ви. За повече информация, моля разгледайте нашата политика за поверителност.
Последната актуализация на политиката за поверителност е на 11.01.2023