Лепило за тухли

Съгласно изискванията на БДС EN 998-2:2010/NA:2013
Висококачествено циментово лепило за залепване на керамични тухли

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт 998-2 Продукт за вътрешно и външно приложение