Ъглов профил за вътрешни мазилки

Стоманен или пластмасов ръбохранител за подсилване на ъгли