Smart line – Полимерна и силикон-модифицирана фасадна мазилка

Съгласно изискванията на БДС EN 15824:2009
Полимерна фасадна мазилка / Акрилатна паропропусклива мазилка

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт 15824 Продукт, устойчив на климатични условия Продукт без съдържание на разтворители Продукт без летливи органични съединения Продукт с възможност за избор на цвят по каталог на Теразид Продукт, готов за употреба