Продуктите с марка Теразид вече са с шифрирана маркировка срещу фалшифициране

ТЕРАЗИД ЕООД успешно приключи проект по ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013“ на Европейският фонд за регионално развитие (Договор BG161PO003-1.1.07-0060-C0001).

Компанията изпълни всички произтичащи задължения по Договора за безвъзмездна финансова помощ. Придобита е петгодишна патентна лицензия за BG63520, даваща право за използване на изобретението „Мултимедийно едно- и многостепенно шифрирана маркировка бандерол върху продукти“. Въведена е в експлоатация система за защита на продуктите ТЕРАЗИД от фалшифициране и имитация. Системата се състои от 8 лазерни установки за шифрирано маркиране.

На крайните клиенти ТЕРАЗИД предоставя възможността сами да контролират оригиналността на закупените от компанията продукти. Това вече е възможно чрез приложението за четене на шифрирани маркировки. За целта е необходимо да имате смарт устройство с интернет достъп. Приложението може да свалите от тук .

Ние използваме бисквитки. Когато посещавате уеб сайта ни, бисквитките ще бъдат съхранени на компютъра ви. За повече информация, моля разгледайте нашата политика за поверителност.
Последната актуализация на политиката за поверителност е на 11.01.2023