ТЕРАЗИД ЕООД с ново означение за безвредни продукти

От началото на годината боите, мазилките и грундовете на ТЕРАЗИД ЕООД вече са обозначени със специален знак за безвредност към околната среда.
В периода 2010-2012 година постепенно приведохме състава на всички течни и пастообразни продукти с марка ТЕРАЗИД съгласно Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, обяснява инж. Велин Александров, мениджър „Продажби“.
С Наредбата се определят изискванията към определени продукти с оглед предотвратяване или намаляване замърсяването на въздуха, свързано с участието на летливи органични съединения (ЛОС), както и нормите за максимално допустимо съдържание на ЛОС в продуктите. Съгласно нея на всеки от етикетите на продуктите с марка ТЕРАЗИД са изписани категорията и подкатегорията на продукта и максималното съдържание на ЛОС в g/l, определено за съответния продукт. За целта всички обозначени продукти са преминали допълнителни изпитвания в независима лаборатория.
За да улесним нашите клиенти, въведохме допълнително лесно разпознаваемо обозначение на безвредните продукти. На капака на всяка кофа има знак за ниско съдържание на ЛОС (на английски език VOC – Volatile organic compounds), допълва инж. Александров.
Това е поредната стъпка на утвърдения производител на високачествени строителни продукти ТЕРАЗИД за опазване на природата и заобикалящата среда и за намаляване на предпоставките за нейното замърсяване.
Една от първите мерки на компанията в тази посока беше въвеждането и сертифицирането на производството по ISO 14001:2004, система за контрол по опазване на околната среда през 2008 г.

Ние използваме бисквитки. Когато посещавате уеб сайта ни, бисквитките ще бъдат съхранени на компютъра ви. За повече информация, моля разгледайте нашата политика за поверителност.
Последната актуализация на политиката за поверителност е на 11.01.2023