Спас Владимиров, Мениджър „Производство” в ТЕРАЗИД: Машините за полагане на лепила и мазилки дават голямо конкурентно предимство

С 40% ръст на продажбите през годината дружеството е най-динамично развиващият се производител на полимерни бои и мазилки

Г-н Владимиров, към богатата продуктова гама на ТЕРАЗИД добавихте и машини за нанасяне на сухи и пастообразни материали. Какви са предимствата на машинното полагане?

Основното удобство при машините за полагане е скоростта на работа в сравнение с ръчното изпълнение на процесите. Многократно се съкращава както времето, така и необходимият брой работници за изпълнението на една строителна операция. В същото време при работа с машини се постига далеч по-високо качество. При големите мащаби на строитеството и все по-кратките срокове, поставяни от инвеститорите, оптимизирането на времето за изпълнение на всяка една от строителните операции е изключително важно за конкуретността на строителните фирми.

Какво е новото и различното в машините, които ТЕРАЗИД предлага?

Машините, които предлага ТЕРАЗИД са два вида и с тях на практика може да се нанасят всички основни продукти за довършителни работи в строителството – циментови лепила, шпакловки, хидроизолации, мазилки, интериорни и фасадни бои.

Именно многото функции и разнообразието от накрайници на машините ги правят изключително подходящи както за по-малки бригади, занимаващи се с поставяне на топлоизолация, така и за по-големи строителни фирми, които искат да изпреварят своята конкуренция с бързина и качество.

Кои са строителните материали, съвместими с машините?

Искам да отбележа, че машините са комплектовани с подробна инструкция за работа с продукти с марка ТЕРАЗИД, като са посочени оптималните технически настройки, пропорции и консистенция на материалите при различните операции. Спазването на тези инструкции гарантира безпроблемна работа и качествен краен продукт. Освен това, всеки от продуктите за машинно полагане, които ТЕРАЗИД предлага, е със специални добавки, които ги правят по-добри за работа с машини.

Перисталтичната помпа в комбинация с компресор е предназначена за машинно нанасяне на пастообразни продукти – полимерни, силикатни и силиконови мазилки с драскана или влачена структура Decorit, Silicat и Sicolit, пастообразна хидроизолация Terazid GT-11, грундовете Terazid G-33 и „Terazid G-22 – Бетонконтакт, интериорни и фасадни бои. Съществено предимство на машината е лекотата на работа и равномерното подаване на материала. Нанесеният слой драскана мазилка може да не се заглажда допълнително, което намалява многократно времето за полагане. В същото време крайният ефект е по-силно изразена релефна структура.

Полимерните, силиконовите и силикатните мазилки са подходящи за полагане и с монофазната машина. За разлика от перисталтичната помпа, обаче, тя е предназначена и за работа със сухи строителни смеси. Машината е особено подходяща за разбъркване и полагане на циментови лепила и шпакловъчна маса, например Termozid, върху топлоизолационни плоскости.

Очаквате ли промяна в търсенето на продуктите с марка ТЕРАЗИД след пускането в продажба на машините за полагане?

И в момента «Теразид» ЕООД може да се похвали със завидно търсене на основните групи продукти. Тази година отново ще можем да отчетем ръст в продажбите от около 40% спрямо предходната година. Тази положителна тенданция през последните години е обяснима както с интензивното строителството в България и значителните инвестиции в тази област, така и с високото качество и конкурентните цени на продукцията на фирмата.

Предполагаме, че новите възможности, които ще дадат на нашите клиенти машините, ще помогнат за разбитие на техния бизнес и това ще рефлектира и в търговските им отношения с нас.

В момента най-сериозен дял от продажбите на продукти с марката ТЕРАЗИД имат циментовите лепила и фасадните мазилки. За шестте месеца на тази година с материали на ТЕРАЗИД са изпълнени над 380 000 м² фасади. Бързите темпове на развитие наложиха да разширим и модернизираме производствената си база. До края на годината планираме да заработят нови инсталации за сухи смеси и пастообразните мазилки и бои с капацитет съответно 60 000 тона годишно и 10 000 тона годишно.

През 2008 г. ще влезе в експлоатация и нова инсталация за изсушаване, смилане и сепарация на инертни материали, които са неразделна част от производството на сухи смеси. Капацитетът на инсталацията ще е 60 000 тона готов продукт годишно.