Terazid Class t° – огнеупорна смес за зидане на камини

Съгласно изискванията на БДС EN 998-2:2010
Суха смес за зидане на огнеупорни тухли

ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН
Продукт за вътрешно приложение