Лепило за керемиди RK-100

Съгласно изискванията на БДС EN 998-1:2016
Разтвор за лепене на керемиди и капаци

Продукт за външно приложение Продукт, устойчив на климатични условия