Top Finish

Съгласно изискванията на БДС EN 1504-2:2005
Двукомпонентен тънкослоен разтвор за защита на бетон

Продукт за вътрешно и външно приложение