Първи турнир по тенис „Строителен бизнес“, 2008 г.