Пролетно строително изложение Стройко 2000, март 2015 г.