ТЕРАЗИД сертифицира системи за здравословни и безопасни условия на труд и за опазване на околната среда

Водещият български производител на лепила, мазилки и топлоизолационни продукти ТЕРАЗИД ЕООД сертифицира производството си по две нови системи – за здравословни и безопасни условия на труд (BS OHSAS 18001:2007) и за опазване на околната среда (ISO 14001:2004).
След като през 2002 г. компанията внедри система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2000, сега премина успешно и процеса на внедряване на двете нови системи и оценяването им от Bureau Veritas Certification. Сертификатите са валидни до ноември 2011 година, когато според политиката на сертифициращата организация дружеството ще премине процес на ресертификация.
“ТЕРАЗИД винаги се е ангажирала да развива не само успешен, но и социално отговорен бизнес с грижа за защита на околната среда и на служителите си. Затова внедряването на системите BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004 е част от нашата цялостна визия за развиваща се компания“, обяснява инж. Велин Александров, мениджър “Продажби” в дружеството.
“Стремежът ни да завоюваме доверието на клиентите и на всички заинтересовани страни се гради не само на високото качество, но и на възприетата политика за управление на околната среда, основаваща се на:
• Мотивация на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и квалификация за осъзнаване необходимостта от грижа за опазване на околната среда;
• Производство на безопасни за околната среда продукти;
• Непрекъснат стремеж към намаляване на енергийните разходи и използваните природни ресурси”, се казва в Политиката по околна среда на ТЕРАЗИД ЕООД.