ТЕРАЗИД ЕООД – пример за успешно развиващ се български производител

През последните години ТЕРАЗИД ЕООД се утвърди като един от най-бързо развиващите се български производители на бои, лепила, мазилки, топло- и хидроизолационни материали. Дружеството, което наскоро отбеляза 10-годишен юбилей, отчита 65% ръст на продажбите през 2005 спрямо 2004 година. Добрите резултатите не са инцидентно явление за фирмата, а са част от възходяща тенденция през последните години. Това е обяснимо както с интензивното строителството в България и значителните инвестиции в тази област, така и с високото качество и конкурентните цени на продукцията на фирмата. През миналата година над 400 000 м² фасади са били изградени с продукти на ТЕРАЗИД. Това е със 150 000 м² повече в сравнение с 2004 година, заявява собственикът и управител на ТЕРАЗИД ЕООД г-н Росен Станков. Очакванията ни за тази година са да се запази положителната тенденция за ръст на продажбите. Голямото търсене на строителни материали с марката ТЕРАЗИД наложи разширяване на дейността и през 2005 година дружеството премести своето производство в нова административно-производствена база с по-голям капацитет и складови възможности. Инвестициите в новата сграда и в новите и модерни производствени мощности за последните 2 години надхвърлят 1,5 млн. лв. Залагаме на качествена продукция и на кратки срокове на изпълнение и доставка, за да отговорим на високите изисквания на нашите клиенти, коментира успеха на фирмата управителят Росен Станков. Фирмата е ориентирала своето производство предимно към българския пазар, но изнася продукция и в съседни държави като Албания и Сърбия. Дружеството има добре развита дистрибуторска мрежа и представителства във Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора и Плевен. ТЕРАЗИД ЕООД е привела своето производство в съответствие с европейските изисквания. През миналата година сертификатът на фирмата по ISO 9001:2000 беше удължен до 2008 година, а в началото на тази година беше сертифицирана и цялостната фасадна интегрирана система за топлоизолация. Фирмата е носител на златен медал от Международния панаир в Пловдив през 2000 година, на „Златен ключ” от изложението „Трите ключа” във Варна през 2003 година и на наградата „Златно крило на успеха” от изложението „Партнерс Експо – строителство, обзавеждане, технологии, лека промишленост” в Плевен през 2004 година. Член е на Българската строителна камара, на Българската асоциация за изолации в строителството и на Сдружението на производителите на сухи строителни смеси.