Сертифицирана система за управление

BS OHSAS 18001:2007Сертифицирана система за управление на здравето и безопасноста при работа.


Международно прилаганият британски стандарт BS OHSAS 18001:2007 посочва изискванията на система за управление на здравето и безопасноста при работа. Стандартът е предназначен за да помогне на всички видове организации да създадат доказана и работеща система за управление и подобряване на здравословните и безопасните условия на труд, за своите служители, ръководство и всички заинтересовани страни.