Сертифицирана система за управление

Чистител за полиуретанова пяна

Пеночистителят се използва за премахване на невулканизираната пяна от различни повърности и дрехи. Продуктът е предназначено специално за почистване на пистолети за пяна. При използване на почистващия продукт натиснете спусъка няколко пъти, за да почистите херметизатора и дюзата.
Пеночистителят има спрей клапа за премахване на полиуретановата пяна от адаптера на пистолета. За да почистите пистолета за пяна, свържете флакона на пеночистителя с пистолета и след това почистете напълно. За да премахнете пяната от дрехите и други предмети, използвайте дюзата на пулверизатора на контейнера.

 

Опаковка

Цена без ДДС

Цена с ДДС

500 мл

7.25 лв.

8.70 лв.