Сертифицирана система за управление

Продуктов верификатор

ПРОДУКТОВ ВЕРИФИКАТОР


ТЕРАЗИД предоставя на своите клиенти възможността сами да контролират оригиналността на произведените продукти, които са защитени с шифрова маркировка срещу фалшификации  Иновацията беше финансирана по проект BG161PO003-1.1.07-0060-C0001 по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" със средства от ЕС чрез ЕФРР и от националния бюджет.


За да осъществите проверка на оригиналността на продукт на Теразид е  необходимо да имате смарт устройство с интернет достъп и приложение за четене на шифрирани маркировки. Приложението може да свалите  от :

За IOS:          https://itunes.apple.com/us/app/produktov-verifikator-terazid/id964050866?mt=8
За Android:     https://play.google.com/store/apps/details?id=bg.voicecom.terazidapp
Windows Phone:   очакване на одобрение


За да верифицирате продукта, отворете приложението и изберете типа на маркировката.

 

Натиснете „Провери стоката” и на екрана ще се стартира приложение за заснемане на шифрираната маркировка. Следва да заснемете надписа „KEIT” , който се намира на опаковките на нашите продукти. Чрез доближаване и отдалечаване на телефона, фокусирайте маркировката в червения правоъгълник, така че максимално да го запълва, но да не излиза извън него. Натиснете бутона за заснемане.

След обработка на шифровата маркировка и запитване до базата данни ще получите отговор за проверявания продукт: