Сертифицирана система за управление

Екип

Управител

Росен Станков

Тел.: 02/979 99 71

Факс: 02/979 99 70

e-mail: r.stankov@terazid.com

office@terazid.com


Мениджър производство

Спас Владимиров

Тел.: 02/979 99 71

Факс: 02/979 99 70

e-mail: spas@terazid.com

 

Мениджър продажби

инж. Велин Александров

Тел.: 02/979 99 71

Факс: 02/979 99 70

e-mail: velinale@terazid.com

 

 

Търговски отдел

 

Емил Атанасов, тел.: 0887 338 858 

e.atanasov@terazid.com

Деан Илиев, тел.: 0887 704 186

d.iliev@terazid.com

Наталия Крицкая, тел.: 0893 087 704

n.krickaya@terazid.com

 

Сектор "Дистрибуция"

Иван Иванов, тел.: 0889 235 862

инж. Костадин Раев, тел.: 0885 383 668 

 

 

Специалист "Технология на продуктите"

 инж. Георги Атанасов 

Тел.: 02/979 99 71

Факс: 02/979 99 70

e-mail: g.atanasov@terazid.com

 

Специалист "Пазарни проучвания"

Мартин Станков

Тел.: 0888 749 447

e-mail: m.stankov@terazid.com

 

 

 

Транспорт и логистика

Ръководител "Транспорт и Логистика"

Десислава Маркова

Тел.: 02/973 21 68

Факс: 02/979 99 70

e-mail: logistics@terazid.com

          

 

Консумативи и техническа поддръжка

Христо Теодосиев

Тел.: 02/973 21 68

Факс: 02/979 99 70

e-mail: logistics@terazid.com

          

 

Счетоводство

Тел.: 02/979 99 71

Факс: 02/979 99 70

e-mail: account@terazid.com

Главен счетоводител - Диана Иванчева

 

 

Пласмент

Тел.: 02/979 82 77, 02/979 82 88

Факс: 02/979 99 70

e-mail: plasment@terazid.com

Даниела Николова

Лазар Кендеров

 

 

Лаборатория

Тел.: 02/979 99 71

Факс: 02/979 99 70

e-mail: office@terazid.com

Асен Филипов

Маргарита Георгиева