На 75% ще се увеличи безвъзмездната помощ по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ в рамките на програмен период 2007-2013 г.

Управляващият орган на ОПРР стартира писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПРР 2007-2013 г., в рамките на която да вземе решение да бъде увеличена безвъзмездната финансова помощ на 75% от стойността на бюджета за енергийно обновяване за всяка одобрена за финансиране по проекта сграда. Останалите 25% ще се осигуряват със собствени или заемни средства от етажната собственост.

Новите правила ще влязат в сила и за двата вече подписани договора по програмата, така че собствениците в двата софийски блока ще платят за обновяването два пъти по-малко от първоначално определената сума.

Увеличената безвъзмездна финансова помощ покрива разходи за изготвяне на технически или работен проект, оценка за съответствието, строително-монтажни работи, авторски и строителен надзор, за осигуряване на необходимите разрешителни документи и за въвеждане на обекта в експлоатация.

Досега собствениците имаха възможност да получат финансова помощ до 50%. Техническото обследване, техническият паспорт и обследването за енергийна ефективност се покриват напълно от безвъзмездната финансова помощ по проекта.

Ефективното прилагане на програмата за енергийна ефективност е един от приоритетите на служебния кабинет. Увеличението на размера на безвъзмездната финансова помощ беше договорено в Брюксел миналата седмица от вицепремиера Екатерина Захариева и еврокомисаря по регионална политика Йоханес Хан.

По програмата за този програмен период Брюксел е отпуснал 63 млн. лв. 13 млн. лв. от тях са заделени за Фонда за жилищно обновяване, който отпуска нисколихвени заеми за саниране. Към момента желание за саниране са изявили над 160 етажни собствености, като най-много от тях са в София и Смолян.