Сертифицирана система за управление

Сертификати

ЕВРОПЕЙСКО ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ ЗА ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА

Европейското техническо одобрение (ETA) , за даден строителен продукт, е положителна техническа оценка на годността му за определена употреба. Тя се издава въз основа на съответствието на този продукт с шестте съществени изисквания, както е посочено в...

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА И ЦЕЛИТЕ ПО КАЧЕСТВО НА УПРАВИТЕЛЯ НА “ТЕРАЗИД” ЕООД

Политиката по качеството е основният закон на фирмата с който се дефинират стратегическите цели за непрекъснато развитие и усъвършенстване на организацията, както и пътя по който “ТЕРАЗИД” ЕООД посреща очакваните, предполагаемите потребности на...

ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

       ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА Ръководството на ТЕРАЗИД и целия персонал се ангажира да прилага следната Политика по здраве и безопасност при работа:  Поддържане и постоянно подобряване на Система за...

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА

Ръководството на ТЕРАЗИД се ангажира да развива не само успешен, но и социално отговорен бизнес с грижа за защита на околната среда. Стремежът за завоюване доверието на клиентите и всички заинтересовани страни се гради не само на високото качество, но и...