Сертифицирана система за управление

Сертификати

ЕВРОПЕЙСКО ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ ЗА ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА

Европейското техническо одобрение (ETA) , за даден строителен продукт, е положителна техническа оценка на годността му за определена употреба. Тя се издава въз основа на съответствието на този продукт с шестте съществени изисквания, както е посочено в...